Yrityksemme

Jär­vi­seu­dun Työ­ter­veys Oy

Jär­vi­seu­dun Työ­ter­veys Oy tuot­taa omis­ta­jil­leen työ­ter­veys­huol­to­pal­ve­lu­ja in-hou­se-ase­mas­sa. Yh­tiö vas­taa myös kun­tien jär­jes­tä­mis­vas­tuun alai­sen eli la­ki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­to­pal­ve­lun tuot­ta­mi­ses­ta omis­ta­ja­kun­tiem­me alueel­la.

Jär­vi­seu­dun Työ­ter­veys Oy:n omis­ta­jia ovat Kuo­pion kau­pun­ki, Poh­jois-Sa­von hyvinvointialue, Sii­lin­jär­ven kun­ta, Var­kau­den kau­pun­ki, Tuus­nie­men kun­ta, Kuo­pion Ve­si Oy, Mes­tar Kuo­pio Oy ja Ser­vi­ca Oy.

Jär­vi­seu­dun Työ­ter­veys Oy:n hal­li­tus
– Saa­na Ran­to­nen, pu­heen­joh­ta­ja
– Pau­la Pul­liai­nen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja
– Anne Aholainen
– Ari Ors­jo­ki
– Heik­ki Miet­ti­nen

Toimitusjohtaja
An­ne Jun­tu­nen

Kal­la­ve­den Työ­ter­veys Oy

Kal­la­ve­den Työ­ter­veys Oy tuot­taa alueen yk­si­tyi­sil­le yri­tyk­sil­le ja yrit­tä­jil­le työ­ter­veys­huol­toa, jo­hon kuu­luu la­ki­sää­tei­sen li­säk­si sai­raan­hoi­to­pal­ve­lua.

Kal­la­ve­den Työ­ter­veys Oy:n omis­ta­jia ovat Pohjois-Savon hyvinvointialue, Kuo­pion kau­pun­ki, Sii­lin­jär­ven kun­ta ja Var­kau­den kau­pun­ki.

Kal­la­ve­den Työ­ter­veys Oy:n hal­li­tus
– Minna Pellikka, pu­heen­joh­ta­ja
– Kai­sa Har­ti­kai­nen-Her­ra­nen, va­ra­pu­heen­joh­ta­ja
– Soi­le Sirk­ka
– Sep­po Kiis­ki

Toimitusjohtaja
An­ne Jun­tu­nen