Työnantajan lomakkeet

30 päi­vän il­moi­tus työn­te­ki­jän
sai­raus­pois­sao­los­ta

Työ­ky­vyn
ar­vioin­ti­pyyn­tö

Työterveysneuvotteluun valmistautuminen

Työ­ter­veys­­neu­vot­te­lu­muis­tio
Kuo­pio

Työ­ter­veys­­neu­vot­te­lu­muis­tio
Var­kaus