Tule asiakkaaksi

Työterveyshuolto

Olemme kehittyvä, paikallinen ja moniammatillinen työterveyshuoltopalveluja tarjoava yhtiö. Meillä on toi­mi­pis­tei­tä Kuo­pios­sa, Var­kau­des­sa, Sii­lin­jär­vel­lä, La­pin­lah­del­la, Nil­siäs­sä ja Tuus­nie­mel­lä.

Li­säk­si meil­lä on kump­pa­nuus­ver­kos­to Työ ja Ter­veys ry:n kans­sa ym­pä­ri Suo­mea, jol­loin yh­del­lä so­pi­muk­sel­la voim­me pal­vel­la useal­la paik­ka­kun­nal­la.

So­pi­muk­sia on kah­ta pää­tyyp­piä, jois­ta voit va­li­ta kum­man ta­han­sa

  • la­ki­sää­tei­nen työterveyshuolto
  • la­ki­sää­tei­nen työterveyshuolto + kokonaisvaltainen työ­ter­veys­pai­not­tei­nen sai­raan­hoi­to.

Kehitämme toimintaamme yksilöllisesti asiakkaiden tarpeista lähtien. Räätälöimme yrityksellesi sopivan työterveys- ja hyvinvointiratkaisun laajasta palveluvalikoimastamme. Nimeämme yrityksellesi oman työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin, joilla on apuna laaja moniammatillinen asiantuntijaverkosto.

Mitä työterveyshuolto on?

Jos ha­luat pe­reh­tyä en­sin, mi­tä työ­ter­vey­den­huol­to on, lue tar­kem­min alla olevasta linkistä.

Ky­sy tar­jous työ­ter­veys­huol­to­pal­ve­lus­ta

Kuo­pio, Nil­siä, Tuus­nie­mi
Tuula Savolainen
044 7918 201
tuula.savolainen@jstt.fi

Sii­lin­jär­vi, La­pin­lah­ti
Jaa­na St­ren­gell
044 7918 481
jaa­na.st­ren­gell@jstt.fi

Var­kaus ja usean paik­ka­kun­nan so­pi­muk­set
Lei­la Kei­nä­nen
044 7918 451
lei­la.kei­na­nen@jstt.fi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Olen kiinnostunut seuraavista palveluista:

Toivon yhteydenottoa: