Terhi Weeman, työterveyslääkäri

Mahtavaa työtä!

Toimin Järviseudun Työterveydellä työterveyslääkärinä, Kuopion yliopistollisen sairaalan eli KYS:in toimipisteessä. Aloitin työssäni viisi vuotta sitten. Aluksi minun oli tarkoitus tulla vain katsomaan, miltä työ työterveyden puolella tuntuu. Nyt olen viittä vaille valmis alan erikoislääkäri, enkä tunne tarvetta lähteä mihinkään.

Vastuullani on osa KYS:in henkilöstöstä. Tehtäviini kuuluu mm. työ- ja toimintakyvyn arviointia, määräaikaistarkastuksia ja työterveysneuvotteluita. Teen myös työpaikkakäyntejä, joiden aikana tutustun vastuualueeni henkilöstön työpisteisiin. Tällä hetkellä teen jonkin verran myös sairausvastaanottoa. Työmme keskittyy vahvasti työkyvyn ylläpitoon ja edistämiseen yhteistyössä työnantajan kanssa.

Mukana asiakkaiden arjessa

Mielestäni tämä on mahtava työ! Olen luonnostani todella kiinnostunut kaikesta, myös eri ammateista. Täällä tapaan työkseni ihmisiä, joilla on erilaisia työnkuvia. Nautin siitä, että työtehtävät vaihtelevat: välillä on enemmän yksilövastaanottoja ja toisinaan työkykyneuvotteluita. Se, mitä aina odotan, ovat työpaikkakäynnit. Vastaanotolla muodostuu jonkinlainen kuva työpaikasta, mutta on aivan eri asia mennä ja nähdä työpaikka ja sen toiminta. Näillä käynneillä saa konkreettisen tuntuman toisen työarkeen ja sen mahdollisiin haasteisiin. Kaiken kaikkiaan on palkitsevaa työskennellä työikäisten kanssa.

Työkalupakista löytyy ratkaisuja

Työterveyslääkärin työssä pystyy hyödyntämään osaamista monelta eri osaamisalueelta. Sairausvastaanottotyö on yleislääkäritasoista työtä, jossa tutkitaan ja jututetaan ihmistä. Pidemmissä työkykyprosesseissa mietitään mahdollisuuksia jatkaa omassa tai muokatussa työssä sekä tarvetta erilaisille etuuksille tai kuntoutukselle. Työ vaatii tietämystä eri osa-alueista kuten vakuutuslääketieteen ja kuntoutuksen puolelta, jotta pystyy rakentamaan asiakkaalle hyvän ja toimivan ratkaisun.

Merkitystä työhön tuo erityisesti yksilöiden kohtaaminen. Asiakas tulee vastaanotolle joskus hyvinkin moniulotteisen ongelman kanssa, jota lähdetään sitten pala kerrallaan ratkaisemaa. Tuntuu palkitsevalta, että työkaluja löytyy ja ihminen voi lähteä vastaanotolta huojentuneena sen tiedon kanssa, että paljon on tehtävissä. Menestyshetkiä ovat tietysti myös ne, kun ihminen palaa omaan työhönsä tai hänelle muokattuun työhön. On hienoa nähdä pidemmältä matkaa se polku, miten ei olekaan kaiken loppu, jos jokin asia aiheuttaa työkyvyttömyyttä, vaan tilanteeseen löydetään erilaisia ratkaisuja. Tällöin tietää, että on saavuttanut työlle asetetut tavoitteet.

Omannäköistä työelämää rakentamassa

Meillä on tosi kiva työporukka ja hyvä henki: aamulla ei harmita lähteä töihin ja iltapäivällä tekisi välillä mieli jäädä jatkamaan. Meillä on töissä rautaisia ammattilaisia, niin meidän toimipisteessä KYS:illä kuin muuallakin.

Tykkään siitä, että päivät ovat erilaisia ja voin muokata aikatauluani tarpeen mukaan esimerkiksi vastaanottoaikojen ja puhelinpäivystysten osalta. Itselle myös osa-aikatyön järjestymisellä oli iso merkitys. Olen tehnyt täällä ollessani koko ajan nelipäiväistä työviikkoa, mikä tuo joustavuutta perhearkeen.

Arvostan sitä, että työnantajalla on aito kiinnostus siihen, että minulla on töissä hyvä olla. Olemme myös kehittäneet teams-kulttuuria entisestään, ja meillä on keskustelukanavia, joissa voi matalalla kynnyksellä kysyä mielipidettä tai neuvoa. Työnteko on jouhevaa, kun on mahdollisuus työnkin lomassa kysyä apua. Ylipäätään meillä vallitsee auttamisen kulttuuri, ja kenen tahansa oven taakse voi mennä oman asiansa kanssa.

Juuret omissa vahvuuksissa

Suoritin erikoistumisopintoni työsuhteeni aikana ja olin niiden vuoksi välillä opintovapaalla. Erikoistumisen vuoksi työ on ollut tähän saakka jossain määrin rikkonaista, vaikka omaan rooliin palaaminen on aina käynyt helposti. Nyt aion nauttia siitä, että saan kasvatella juuria täällä Järviseudun Työterveydessä. Nautin myös siitä, että minulla on tietotaitoa hoitaa vaikeitakin työkykytapauksia itsenäisesti.

Tuntuu hyvältä, että meillä ollaan kiinnostuneita siitä, mihin suuntaan haluan omaa työtäni kehittää. Omiin vastuualueisiin voi vaikuttaa kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Minulle siirtyi hiljattain kaksi uutta vastuualuetta, joihin alan seuraavaksi tutustumaan.