La­ki­sää­tei­nen tai ko­ko­nais­val­tai­nen
työ­ter­veys­huol­to

La­ki­sää­tei­nen tai ko­ko­nais­val­tai­nen
työ­ter­veys­huol­to

Työ­nan­ta­jan on jär­jes­tet­tä­vä työn­te­ki­jöil­le mi­ni­mis­sään la­ki­sää­tei­nen en­nal­taeh­käi­se­vä työ­ter­veys­huol­to. La­ki­sää­tei­seen työ­ter­veys­huol­toon ei kuu­lu sai­raan­hoi­toa, vaan työn­te­ki­jä ha­keu­tuu sai­ras­tues­saan pe­rus­ter­vey­den­huol­toon.

Työ­nan­ta­ja voi ha­lu­tes­saan jär­jes­tää työn­te­ki­jöil­leen ko­ko­nais­val­tai­sen työ­ter­veys­huol­lon, jol­loin sii­hen kuu­luu la­ki­sää­tei­sen työ­ter­veys­huol­lon li­säk­si sai­raan­hoi­to. Täl­löin työ­ter­veys­huol­los­sa on laa­jem­pi nä­ke­mys työn­te­ki­jöi­den työ- ja toi­min­ta­ky­vys­tä ja sen muu­tok­sis­ta.

Kokonaisvaltaiseen työterveyshuoltoon voi sopimuksesta kuulua myös muun muassa mielenterveyden tuen palveluita, ravitsemusneuvontaa ja fysioterapiapalveluita. Lisäksi meillä on tarjolla lisäpalveluita, joista sovimme aina erikseen. Listauksen lisäpalveluista löydät alempaa.

SisältöLakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuoltoKokonaisvaltainen työterveyshuolto
TyöpaikkaselvitysXX
TerveystarkastuksetXX
Tietojen anto ja ohjausXX
Työkyvyn tukiXX
Työhön liittyvien sairauksien ja oireiden selvittelyXX
Työterveyspainotteinen sairaanhoitoX
Erikseen sovittaessa laboratoriotutkimuksetX
Erikseen sovittaessa kuvantamistutkimuksetX
Erikseen sovittaessa erikoislääkärikonsultaatiotX

Erikseen sovittavat mahdolliset lisäpalvelut

  • Unitutkimus – suppea unipolygrafia
  • Ravitsemusterapia
  • Fysiatrian erikoislääkärin vastaanotto
  • Enmg-tutkimus eli hermoratatutkimus
  • Tuki- ja liikuntaelimistön magneettikuvaus
  • Viskosupplementaatioinjektio ”keinonivelneste-injektio”
  • 24 h ekg-rekisteröinti eli holter-tutkimus
  • Erikoislääkärin konsultaatio
  • Neuropsykiatrinen tutkimus
  • Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotto
  • Uniwebinaarit
  • Onnikka-painonhallintasovellus
  • Tasavirtastimulaatiohoito eli myssyhoito