Henkilöasiakkaan hinnasto

Hinnasto

Työ­ter­veys­huol­lon pal­ve­lut ovat hen­ki­löa­siak­kaal­le pääo­sin mak­sut­to­mia. Tästä hinnastosta näet, mistä joudut maksamaan itse. Laskutamme B-lau­sun­not työ­nan­ta­jal­ta ja E-lau­sun­not va­kuu­tu­syh­tiöl­tä.

Hinnat ovat arvonlisäverottomia, lisäämme arvonlisäveron kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Tarkempia hintatietoja saat tarvittaessa työterveyshuollosta. Pidätämme oikeuden hinnaston muutoksiin.

 • Ajokorttitodistus
  27,00 €
  Ajokorttitodistus
 • Lääkärinlausunto yleinen
  44,00 €
  Lääkärinlausunto yleinen
 • Perumaton koronatestiaika
  40,00 €
  Perumaton koronatestiaika
 • Perumaton vastaanottokäynti
  50,80 €
  Perumaton vastaanottokäynti

Ajan­va­rauk­sen pe­ru­mi­sen eh­dot

 • Aa­mu­päi­vän vas­taa­not­toai­ka on pe­rut­ta­va vii­meis­tään edel­li­se­nä ar­ki­päi­vä­nä klo 14.00 men­nes­sä.
 • Il­ta­päi­vän vas­taa­not­toai­ka on pe­rut­ta­va vii­meis­tään sa­ma­na päi­vä­nä klo 10.30 men­nes­sä.
 • Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti va­ra­tut pe­ruut­ta­mat­to­mat ajat las­ku­te­taan työn­te­ki­jäl­tä ja työ­nan­ta­jan vä­li­tyk­sel­lä va­ra­tut pe­ruut­ta­mat­to­mat ajat las­ku­te­taan työ­nan­ta­jal­ta.
 • Ai­ka­vel­voi­tuk­sel­la teh­tä­vä toi­min­ta on pe­rut­ta­va vii­meis­tään kol­mea ar­ki­päi­vää ai­kai­sem­min, muu­ten las­ku­te­taan ko. toi­min­nan hin­ta.
 • Ryh­mä­toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen il­man lää­kä­rin­to­dis­tus­ta ei oi­keu­ta mak­sun pa­laut­ta­mi­seen.