Järviseudun eTyö­ter­veys

Voit la­da­ta Järviseudun eTyö­ter­veys -asioin­ti­pal­ve­lun omas­ta so­vel­lus­kau­pas­ta­si.

Mi­tä voit hoi­taa Järviseudun eTyöterveydessä

Yhteys työterveyshoitajaan

Palvelu on avoinna ma-to klo 12-15.

Palvelussa voit

 • lähettää kiireettömiä viestejä työkykyyn ja terveyteen liittyvistä asioista
 • kysyä rokotuksista
 • lähettää verenpaine- ja astmapuhallusseurannat. 

Lääkärin Chat-sairausvastaanotto

Palvelu on avoinna ma-pe klo 8-20, viikonloppuisin ja arkipyhinä klo 10-16.

Chat-vastaanotolla voidaan hoitaa asioita, jotka eivät vaadi fyysistä tutkimusta:

 • allergia
 • hengitystietulehdus
 • silmätulehdus
 • vatsatauti
 • virtsatietulehdus
 • reseptien uusinta. 

Mikäli työnantajasi työterveyshuoltosopimukseen ei sisälly Chat-lääkärivastaanotot, voit asioida itse maksavana asiakkaana.

Kir­jau­tu­mi­nen Järviseudun eTyö­ter­vey­teen

eTyö­ter­veys on käy­tet­tä­vis­sä seu­raa­vil­la in­ter­net­se­lai­mil­la ja so­vel­luk­sil­la

 • Win­dows ja App­le Mac –tie­to­ko­neet: Goog­le Ch­ro­me, Fi­re­fox ja Ed­ge
 • App­len mo­bii­li­lait­teet (iP­ho­ne ja iPad): Sa­fa­ri

Hy­väk­sy en­sin hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn ehdot ja tä­män jäl­keen klik­kaa kir­jau­du si­sään. Kir­jau­tu­mi­nen ta­pah­tuu pank­ki­tun­nuk­sil­la tai mo­bii­li­var­men­teel­la.

Va­lit­se eA­sioin­ti ja aloi­ta kes­kus­te­lu hoi­ta­jan kans­sa. Hoi­ta­ja vas­taa si­nul­le kes­kus­te­luik­ku­nas­sa. Mi­kä­li em­me saa vas­taus­ta­si kes­kus­te­luun 10 mi­nuu­tin si­säl­lä tai jä­tät asioin­nin kes­ken, pää­täm­me kes­kus­te­lun ja il­moi­tam­me, kun kes­kus­te­lu on päät­ty­nyt.

Jos asia­si ei tul­lut hoi­de­tuk­si, otat­han uu­des­taan yh­teyt­tä eTyö­ter­vey­den kaut­ta tai soit­ta­mal­la 017 218 288. Muista kirjautua palvelusta ulos kes­kus­te­lun päät­ty­mi­sen jäl­keen ja tyh­jen­tää tar­vit­taes­sa se­laus­his­to­ria.